Gabinet psychoterapii, interwencji
kryzysowej i psychoonkologii

Dla rodzin i bliskich osób leczących się:

 • pomoc w radzeniu sobie z własnymi emocjami i postawą wobec choroby bliskiej osoby,
 • wsparcie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które bliscy chorego często zadają:
  • Jak motywować chorego do leczenia się?
  • Jak rozmawiać i czego unikać w dialogu z chorym?
  • Jak reagować na zmienne nastroje chorego?
  • Jak rozmawiać ze znajomymi o chorobie bliskiej osoby?
  • Jak radzić sobie z tym, że wszystko już nie jest takie jak dawniej?
  • Jak prowadzić trudne rozmowy z dzieckiem, którego bliska osoba poważnie choruje?
 • wizyty domowe.

Dla osób w żałobie:

 • opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna dla doświadczających trudnych chwil po utracie bliskiej osob.

Dla osób, które zmagają się z życiem po wyzdrowieniu z choroby nowotworowej:

 • profesjonalne wsparcie,
 • psychoterapia,
 • wspomaganie rozwoju.

Dla personelu medycznego pracującego z chorymi onkologicznie:

 • indywidualne konsultacje ze specjalistą dotyczące radzenia sobie z emocjami w pracy,
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • specjalistyczne szkolenia dla zespołów medycznych z zakresu rozwijania umiejętności komunikacji z chorym i jego bliskimi na każdym etapie leczenia,
 • superwizja u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Psychoonkologia to dziedzina wiedzy, która zajmuje się problematyką łagodzenia psychologicznych następstw choroby i leczenia u pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Jej celem jest poprawa jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową i ich bliskich. Psychoonkologia zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy psychiką, a kondycja fizyczną organizmu. Wiele badań potwierdza, że stres utrudnia proces leczenia i dochodzenia do zdrowia. Może obniżać odporność organizmu jak również może być przyczyną przygnębienia i stanów depresyjnych. Dlatego tak ważne jest usuwanie negatywnych skutków choroby i leczenia, przywracanie równowagi psychicznej, uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób chorujących, tak aby poprzez wzmocnienie psychiki wspomóc proces zdrowienia. Istotne w dochodzeniu do zdrowia jest również odpowiednie wsparcie osób bliskich. Rodzina chorego towarzysząc w chorobie, bólu, cierpieniu przeżywa różne silne emocje, niekiedy jest bezradna nie wiedząc jak dla chorego być autentycznym wsparciem.

Aby spokojniej i efektywniej radzić sobie w stresogennej sytuacji choroby, tym samym skuteczniej wspierać bliską osobę można skorzystać z pomocy psychoonkologa. Psychoonkolodzy mogą pomagać chorym onkologicznie i ich opiekunom od momentu zdiagnozowania choroby, poprzez leczenie – do wyleczenia, nawrotu choroby aż do kresu życia i żałoby.

W zakresie psychoonkologii oferujemy:

Dla chorych:

 • opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna dla pacjentów z choroba nowotworowa,
 • pomoc w odnalezieniu się w sytuacji choroby, wsparcie w zmaganiu się z sytuacja choroby nowotworowej i uciążliwymi skutkami jej leczenia,
 • odkrywanie i rozwijanie mocnych stron chorego, które mogą pomóc w walce z choroba,
 • budowanie systemu wsparcia wewnętrznego i zewnętrznego,
 • wizyty domowe.