Gabinet psychoterapii, interwencji
kryzysowej i psychoonkologii

PSYCHOTERAPIA to leczenie rozmową. W tej szczególnej rozmowie pacjent poznaje swój wewnętrzny świat. W praktyce oznacza to, że osoba cierpiąca na zaburzenia lub nękana określonymi problemami nabiera świadomości co do ich znaczenia i genezy. Konsekwencją tego jest zmiana w sposobie odczuwania i funkcjonowania pacjenta. Istotą terapii jest dążenie do świadomego przeżywania siebie i otoczenia. Rozmowa z psychoterapeutą różni się od każdej innej rozmowy właśnie tym, że sięga do nieświadomych uczuć, potrzeb i przeżyć pacjenta, a także odkrywa nieświadome przyczyny jego trudności, aby następnie je przezwyciężyć.

Rozmowa w psychoterapii ma miejsce w określonych warunkach i na określonych zasadach, które terapeuta omawia z pacjentem podczas początkowych spotkań. Należą do nich między innymi regularność spotkań i określony czas ich trwania.

Czas trwania terapii zależy przede wszystkim od potrzeb pacjenta i charakteru jego trudności. Terapia może być długotrwała. gdyż na głębokie i trwałe zmiany potrzeba czasu. Długość terapii i moment jej zakończenia jest zawsze wspólną decyzją pacjenta i terapeuty.

Konsultacja psychoterapeutyczna to jedno lub kilka spotkań, podczas których można w bezpiecznych i komfortowych warunkach przyjrzeć się swoim trudnościom, lepiej je zrozumieć, nakreślić ich kontekst i podłoże. Terapeuta zadaje wówczas pytania, które pozwalają mu wstępnie zidentyfikować obszary wymagające pracy. Celem konsultacji jest wybranie najodpowiedniejszej dla pacjenta formy pomocy.